Sommerhilsen

/, Ukategorisert/Sommerhilsen

Sommerhilsen

Kjære dere alle

Pandemitider er spesielle tider !

Også vi kjenner på det som har preget og preger nyhetsbildet med rapporter og beskrivelse av reaksjoner på Corona-pandemien verden over. Grunnet godt lederskap og god samhandling mellom ledere i politikk og helsevesen var Norge tidlig ute med tiltak som har vist seg å ha en god funksjon.

Vi har mye å takke for – dette kunne vært mye, mye verre.

Pandemien har vist hvor sårbare vi er som enkeltmennesker og samfunn. Tiltakene har vist viktigheten av strategi, kommunikasjon og handling. Situasjonen har manet til ansvar for alle nordmenn og på mange måter trukket fram det beste i oss : Fokus på vi i stedet for meg selv og som folk har vi vist viljen til å stille opp for hverandre i familier, vennekretser og nabolag.

En annen (og positiv) side av dette er at yrkesgrupper som sjelden nevnes har fått sin rettmessige ros. Hvor hadde vi vært uten renholdere, helsepersonale, butikkansatte? Disse og andre grupper har jobbet mange og lange dager til det beste for oss alle. Lærerne har vist vei med imponerende evne til å ta i bruk vår tids tekniske verktøy ! De har på beundringsmessig vis fulgt opp sine elever !

Kristenfolket i vår land har fulgt opp situasjonen med forbønn, tatt sin plass og sitt ansvar som borgere og i stor grad stilt opp for hverandre og medmennesker. La oss fortsette med det!

Vi vil takke deg som medlem og alle dere som har stått med i forbønn og for det du har vært for andre i denne perioden !

7 mai ble det endelig gitt tillatelse til å samles i grupper på 50 personer. Samme kveld startet vi våre bønnemøter og søndags gudstjenestene startet opp 10 mai.

Siste søndags gudstjeneste for sommeren blir 28 juni kl 1100!

Bønnemøter blir det hver torsdag kl 19.00 gjennom juli måned, mens tirsdagsklubben og ungdomsarbeidet har avsluttet for sommeren, men er i gang igjen i august. Nærmere info om dato kommer senere. Vi gleder oss til oppstart etter sommeren!

Vi kjenner på en stor takknemlighet for alle som også har stått med oss økonomisk. Takk for dine gaver!  – det utgjør ryggraden i menighetens økonomi og hjelper oss alle til å kunne planlegge for videre vekst i menighetens arbeid.

Det du gir i 2020 får du utnyttet som fradrag på selvangivelsen for 2020. Ta kontakt med vårt kontor om du ønsker hjelp til fast givertjeneste. Mobil 900 94 705 – Mail post@filadelfiakirken.no Konto: 2220.30.90777

TAKK for all forbønn, oppmuntring og støtte i tjenesten.

«Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.» Ønsker deg en riktig god og fredfull sommer. Vi gleder oss til igjen å være sammen med deg.

 

Sommerhilsen fra Filadelfiakirken ved

John Ivar og Randi Trannum, Gunn Ellefsen,  Sjur Holt og Sveinung Dale

2020-06-26T20:49:26+00:00
X