Visjon

//Visjon
Visjon2016-12-08T20:09:44+00:00

Vi ønsker å…

… Bringe bibelens budskap om Guds kjærlighet og frelse, som han har gitt oss gjennom sin sønn Jesus Kristus, ut til Holmestrand og omegns befolkning.

… Bygge en inkluderende menighet for alle generasjoner og hvor mennesker gjennom undervisning og fellesskap finner sin plass.

…Være en menighet med hjerte for byen, misjon og neste generasjon.

…Være en menighet som kan møte og hjelpe mennesker som opplever utfordringer i livet.

Untitled-1

X