Personvernerklæringen

//Personvernerklæringen
Personvernerklæringen2019-04-03T22:17:37+00:00

Personvernerklæring

Pinsemenigheten Filadelfia respekterer personvernet og derfor er vårt medlemsregister og nettsiden utviklet slik at ingen kan hente ut informasjon uten rett til det. Den som blir registrert hos oss, må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert, og det kreves signatur fra den som skal registreres, ved medlemsregistrering. I forbindelse med barnevelsignelser/registrering av barn, kreves signatur av foreldre/foresatte.

HVILKEN INFORMASJON LAGRER VI?
Ved medlemsregistrering vil vi be om:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Sivilstatus
 • Familietilknytning
 • Statsborgerskap
 • Generell kontaktinformasjon
 • Signatur

Medlemsopplysninger lagres fysisk i låst skap og digitalt på egen datamaskin på lokalt nettverk, innenfor brannmur. Kun et minimum ansatte har tilgang til opplysningene, som dokumentert i Pinsemenigheten Filadelfia sin internkontrollrutine IK-GDPR. Ta kontakt med oss på epost post@filadelfiakirken.no hvis du er registrert hos oss og ønsker internkontrollrutinen tilsendt i sin helhet.

Ingen opplysninger sendes til eller lagres utenfor Norge.

I forbindelse med påmelding til turer, arrangement og bestillinger vil vi be om:

 • Navn
 • Adresse
 • Alder eller fødselsdato
 • Generell kontaktinformasjon
 • Annen relevant informasjon (f.eks. allergier mv.)

Vi benytter www.checkin.no til påmelding til arrangementer. De har godkjente rutiner iht GDPR direktivet.

HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN?

Pinsemenigheten Filadelfia vil aldri dele eller på noen måte gi videre informasjonen vi har mottatt fra deg til en 3. part, men en opplisting av alle medlemmers fødselsnummer må hvert år sendes til Fylkesmannen i Vestfold for å bli «vasket» i Brønnøysundregistrene. Dette gjøres for å avdekke dobbeltregistreringer mot annet trossamfunn og danner grunnlag for utbetaling av statlig og kommunalt tilskudd. Pinsemenigheten Filadelfia mottar hvert år tilskudd fra stat og kommune for hvert medlem med norsk statsborgerskap som ikke er registrert dobbelt annet sted.

For øvrig vil vi bare benytte ditt navn og din e-postadresse når vi kommuniserer med deg, ved utsendelse av medlemsinformasjon eller i påmeldingslister til turer og arrangementer m.v.

Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss er det fullt mulig, men medlemsopplysninger kan vi ikke slette helt da vi er pålagt å arkivere disse eller overlevere til Statsarkivet som kirkebøker av historisk interesse. Vi vil uansett slutte å benytte oss av informasjonen vi har mottatt fra deg.

HVILKE LOVER GJELDER?

Pinsemenigheten Filadelfia er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr 31 og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger. Rutinene er dokumentert i detalj i vår Internkontrollrutine IK-GDPR, og både denne og øvrig innsyn i registrerte opplysninger er til enhver tid tilgjengelig for våre medlemmer. Ta kontakt med vårt menighetskontor via epost post@filadelfiakirken.no for å få tilsendt internkontrollrutinen og-/eller opplysninger registrert på din person hvis ønskelig.

HVORDAN KONTAKTE PINSEMENIGHETEN FILADELFIA?

Du kan ringe 90094705 eller benytte epostadressen post@filadelfiakirken.no for å komme i kontakt med oss.

X