Filadelfiakirken og Open Heart.

//Filadelfiakirken og Open Heart.

Filadelfiakirken og Open Heart.

Status pr. Juli 2020.

På grunn av Korona krisen har det også for Open Heart blitt en del utfordringer.

Trailerne kjører vanligvis via Polen, og der har grensene vært stengt siden

midten av mars. Det ser ut som om transporten nå kommer i gang igjen.

I Ukraina har dette ført til mange utfordringer for de som er avhengig av hjelp.

De som jobber for Open Heart der nede har gjort og gjør en flott jobb.

I Holmestrand fikk vi tømt lagrene rett før påske, og de er nå fulle igjen.

Innsamlingen vi skulle ha i Mai måtte avlyses da transporten stoppet opp, men den blir i August.

Heldigvis fikk vi i 2018 kjøpt to brakker, og dette har ført til at vi har kunnet

ta imot på torsdager hele tiden. Disse er nå fulle og vi kan ikke ta imot mer før

innsamlingen i August.

Vi får inn mye sykler og det ble trangt på lagret, så vi ble enige med Open Heart

om å ha ett sykkelsalg her og la inntektene gå til Ukraina arbeidet.

Dette ble en lørdag i Mai og vi har nok solgt ca 15 sykler. Pengene er sendt nedover.

Der går de til mat, medisiner og til driften av arbeidet.

Under innsamlingen i August kommer vi også til å ha en auksjon eller ett salg

med sykler, noe møbler og eventuelt annet. Håper også å få til en konsert på

lørdagen.

De to siste årene har vi tatt imot på torsdagene, og det er stadig flere som kommer innom.

Dette er vi veldig takknemlige for.

Når kriser av forskjellige årsaker oppstår rundt i verden er det alltid de fattigste

som det går hardest utover. Det ser vi også i Ukraina,

derfor er vi glade for å kunne være med i arbeidet Open Heart gjør.

De deler ut mat og klær og hjelper på mange måter og de deler også ut Guds ord.

Bibelen sier at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av hans munn.

Takk til alle dere som kommer med klær, sko, leker, sengetøy og annet og takk for det vi får inn i penger.

I normale tider kjører de 3 trailere nedover hver måned, og alt det som gjøres koster penger.

 

 

Vil du vite mer om Open Heart gå inn på www.openheart.no.

Kontaktpersoner i Holmestrand:

Vidar Omsland tlf. 911 64 253

Sveinung Dale tlf. 952 39 870

 

Vi har nå bestemt nye dager for innsamling til Ukraina 2020:

Fredag 14 08 kl. 16.00 – 19.00

Lørdag 15.08 kl. 11.00 – 17.00. Salg av sykler, noe møbler og div.

Søndag 16.08 kl. 13.00 – 16.00. Halvard Hasseløy taler på Gudstjenesten kl. 11.00

Vi tar imot klær, sko, sengetøy og leker og gjerne kr. 50,- pr. sekk til dekning av transport.

2020-07-19T18:03:16+00:00
X