TIPI Ungdomsarbeid

///TIPI Ungdomsarbeid
TIPI Ungdomsarbeid2020-03-22T16:03:25+00:00

TIPI Ungdomsarbeid

Tipi ungdomsarbeid

Tipis visjon tar utgangspunkt i Titus 3,14: ”Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger, der det er behov for det, så de ikke skal være uten frukt”.

Fra januar 2020 har Filadelfiakirken, Acta og Den Norske kirke gått sammen for å samle noen av ungdomsarbeidene i Holmestrand. Hensikten er å å sammen skape og tilrettelegge for et ungdomsarbeid som bidrar til at ungdommer skal bli kjent med Jesus, bygge meningsfulle relasjoner og selv bidra i planleggingen og gjennomføringen av de ulike arrangementene. Ved å samarbeide på tvers av menighetene vil ungdomskveldene få økte ressurser, flere muligheter og et større kristent nettverk blant ungdommene. Dette er ikke kun gjort på bakgrunn av ledernes eget initiativ, men noe ungdommene også ønsket.

Samarbeidet er et prøveprosjekt, og er ikke bindene for noen av menighetene.

En ungdomskveld med Tipi inneholder aktiviteter av ulikt slag, hvor møteplassen blir på speiderhuset, filadelfiakirken eller i hjemmene. Ungdommene er selv med i planleggingen av aktiviteter, der fellesskap og relasjon står i fokus. Hver gang vil det være en andakt med forskjellige andaktsholdere, som har ulik menighetstilhørighet. Det er nylig ansatt en ny musiker i Den Norske Kirke, som er interessert i å engasjere seg i ungdomsarbeidet med lovsang.

Ellers arrangeres det årlig tur til Hafjell i februar, som innebærer skikjøring, felleskap og fokus på Jesus. Det vil være morgenandakt og kveldsmøter, og på søndag er det planlagt besøk til Tabernakelet, pinsemenigheten i Øyer. På sommeren vil det arrangeres reise til Skjærgårds Music and Mission festival. Her får ungdommene mulighet til å bli kjent med andre kristne på en egen vestfold-camp, lovsang, møter og konserter.

For å finansiere for ungdomsopplegget vil det blant annet arrangeres basar eller ulike arrangementer som ungdommene er med på å organisere og gjennomføre selv. Dette for at ungdommene skal ta eierskap og selv forme ungdomsarbeidet, men også som en del av disippelgjøringen.

Styret består av ungdommer fra Filadelfiakirken og Den Norske Kirke, og møtes jevnlig for planlegging og organisering sammen med hovedlederne. Hovedlederne i styret samles ved anledninger der det er nødvendig, og hvis det skulle bli uenigheter eller problemer underveis i samarbeidet vil dette tas her.

Kjernelederskapet er Sogneprest Beint Saaghus, Tormod Backe, Sigurd Myhre, Elise Backe og Stian og Elin Bore.

X